Segala pujian dan sikap syukur hanya layak kita panjatkan kepada Allah SWT, dzat yang mahapengasih dan penyayang. Selawat atau kesentosaan dan salam atau keselamatan, kita pintakan kepada Allah SWT untuk nabi dan rasulullah Muhammad saw, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya yang senantiasa bertahkim kepada Kitabullah dan sunah-sunahnya yang agung.

Selaku Ketua PW Al-Irsyad Al-Islamiyyah saya menyambut baik ketika akhina Kholid Harras, selaku sektretaris menyampaiakn gagasan dan inisiatif menyusun buku elektronik Pedoman Ibadah Ramadan selama Wabah Covid-19. Apalagi ketika pada akhinya gagasan dan ide tersebut dapat diwujudkan.

Kehadiran buku Pedoman Ibadah Ramadan selama Wabah Covid-19 merupakan ikhtiar baik, bahkan merupakan keniscayaan. Alasannya antara lain saat ini kita semua sedang dihadapkan pada kenyataan tersebut. Kita sedang menghadapi wabah Covid-19 yang mengharuskan kita kaum muslimin tidak boleh banyak melakukan interaksi dengan sesama kita sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran wabah yang membahayakan tersebut. Di sisi lain, kita akan menghadapi datangnya bulan Ramadhan, yang kita semua tahu di dalamnya terdapat berbagai amaliah peribadatan yang akan lebih baik jika dilakukan dalam kebersamaan atau berjamaah. Saya berharap semoga dengan membaca e-book ini sedikit banyak dapat memandu kita Irsyadiyyin di Jawa Barat khususnya dan di berbagai pelosok tanah air mampu menghadapi keduanya dengan baik.

Semoga ikhtiar akhina Kholid Harras ini bisa menjadi amal kebaikan dirinya dan juga kita semua. Nashrun minnallah wafatkhun qorieb.

Hamid Balfas