Oleh Ustadz Ibnu Rochi Syakiran

Rahmat (kasih sayang) Allah begitu luas dan meliputi segala sesuatu. “Sesungguhnya rahmat-Ku lebih mengalahkan kemurkaan-Ku.” (HR. Bukhari no. 6855 dan Muslim no. 2751) hadits tersebut menjelaskan bahwa rahmat Allah Ta’ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murka-Nya. Serta rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu telah Allah jelaskan dalam Al-Qur’an. Allah berfirman: “Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.” (QS. Al A’raf: 156)

Cara agar kita mendapat rahmat Allah sesungguhnya telah Allah jelaskan pula di dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah:218)

Dari ayat diatas disebutkan orang yang beriman. Seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna apabila memenuhi tiga unsur, yakni:

  1. Memiliki Keyakinan yang mantap disertai pembenaran di dalam hati (Imannya Hati)
  2. Mengucapkan hal-hal yag berkaitan dengan kesaksian dan pembenaran dari apa yang diyakini dalam hati (Iman dengan lisan)
  3. Melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah SWT, sebagai bukti dari iman yang ada di hati dan di lisan (Iman dengan anggota badan)

Dan yang kedua orang-orang yang termasuk mengharap rahmat Allah adalah orang yang berhijrah. Hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala asalnya adalah hijrah hati, untuk memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah. Dalam Qur’an Surat Ad-Dzariyaat ayat 50, Allah berfirman: “Maka bersegeralah engkau berlari menuju Allah SWT, sesungguhnya Aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas akan hal tersebut.”

Seorang muhajir (orang yang berhijrah) dapat dilihat dari sikapnya yang menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Bukhari disebutkan bahwa, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang muslim adalah yang muslim yang lain selamat dari gangguan dari lidah dan tangannya, serta muhajir sesungguhnya adalah yang menjauhi apa yang Allah larang.”

Kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan mendapat/mengharapkan rahmat Allah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah bersabda: “…mujahid sesungguhnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada allah…” (HR. Ahmad). Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar Agama Islam (dengan benar), lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya.

Semoga kita tergolong hamba-hamba yang selalu mengharapkan rahmat dari-Nya. Aamiin.